ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ธ.ค. 61 ขอเชิญเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าเรียน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2562 เอกสารตามแนบ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
06 ธ.ค. 61 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
23 พ.ย. 61 สอบอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
22 พ.ย. 61 ติวธรรมศึกษา นักธรรมชั้นเอก
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
21 พ.ย. 61 ติวธรรมศึกษา นักธรรมชั้นโท
20 พ.ย. 61 ติวธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี
09 พ.ย. 61 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5 ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระ
08 พ.ย. 61 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระ
07 พ.ย. 61 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 3 ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระ
06 พ.ย. 61 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 2 ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระ
05 พ.ย. 61 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระ
02 พ.ย. 61 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระ

01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
09 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคปกติ และภาค Mep สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
08 ต.ค. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาค Mep สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
03 ก.ย. 61 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร ในการติดตามคณะครูผู้ช่วยจากโครงการครูคืนถิ่น รุ่นที่ 1-2 ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ในโมดูลที่ 2
02 ก.ย. 61 กิจกรรมพัฒนาครูปฐมวัย การบูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กลุ่มโรงเรียนเมือง1
02 ก.ย. 61 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เป็นสนามสอบนักเรียนที่สมัครสอบตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)
01 ก.ย. 61 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เป็นสนามสอบ ภาค ค
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เป็นสนามสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
31 ส.ค. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน
30 ส.ค. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่าย STEM กิจกรรมรถแรงแซงทุกทางวิบาก
22 ส.ค. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้
21 ส.ค. 61 การคัดเลือกตัวแทนเข้ารับการแข่งขันวิชาการตามโครงการเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561
20 ส.ค. 61 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เป็นสนามสอบโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ของสำนักพิมพ์เสริมปัญญา
18 ส.ค. 61 ถึง 19 ส.ค. 61 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีใช้เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย
17 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 61 กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
13 ส.ค. 61 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 61 10 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ชุดนักเรียน
06 ส.ค. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
27 ก.ค. 61 ถึง 30 ก.ค. 61 โรงเรียนหยุด
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
25 ก.ค. 61 มอบทุนการศึกษานักเรียน เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม
10 ก.ค. 61 อบรมมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชุดนักเรียน
09 ก.ค. 61 อบรมมารยาทไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชุดนักเรียน
15 ก.พ. 61 MEP English Camp ระดับชั้น ป.5-6
14 ก.พ. 61 MEP English Camp ระดับชั้น ป.3-4
13 ก.พ. 61 MEP English Camp ระดับชั้น ป.1-2
12 ก.พ. 61 MEP English Camp ระดับชั้น อนุบาล
08 ก.พ. 61 ลูกเสือ ยุวกาชาด เดินทางไกล ป.1-5
03 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net
01 ก.พ. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
22 ม.ค. 61 ตัวแทนนักเรียนสาวชั้น ป.1-6 ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการยอดปัญญาอนุบาลภาคเหนือ
16 ม.ค. 61 16 มกราคม 2561 วันครู
11 ม.ค. 61 ถึง 13 ม.ค. 61 11 - 13 มกราคม 2561 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
10 ม.ค. 61 10 มกราคม 2561 การแข่งขันกีฬากลุ่ม
09 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 การแข่งขันการประกวดโครงงาน IS ระดับชั้น ป.4-6
08 ม.ค. 61 การแข่งขันการประกวดโครงงาน IS ระดับชั้น ป.1-3
07 ม.ค. 61 สอบนานาชาติ
04 ม.ค. 61 4 มกราคม 2561 ทำบุญโรงเรียน
25 ธ.ค. 60 25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก ของนักเรียน
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 21-22 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ชั้นป.2
20 ธ.ค. 60 20 ธันวาคม 2560 โครงการพลังงานสัญจรเปิดโลกปิโตรเลียม
15 ธ.ค. 60 15 ธันวาคม 2560 โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต รู้คิดคุณธรรม นำสู่การปฏิบัติ นักเรียนชั้น ป.6
30 พ.ย. 60 30 พ.ย. 60 ดอกบัวเกมส์
29 พ.ย. 60 29 พ.ย 2560 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่1/2560
09 พ.ย. 60 9 พ.ย. 2560 สอบธรรมะศึกษา นักธรรมชั้นตรี โท เอก
03 พ.ย. 60 3 พ.ย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
01 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 1-3 พ.ย 2560 ติวธรรมะศึกษานักธรรมตรี โท เอก
05 ต.ค. 60 5 ต.ค.60 สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัย
30 ส.ค. 60 30 สิงหาคม 2560 การประชุมตามโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย
29 ส.ค. 60 ถึง 28 ส.ค. 60 28 ส.ค.60 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชัย
18 ส.ค. 60 18 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 18 สิงหาคม 2560 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะจากโรงเรียนใน สพป.พิจิตร เขต1 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
16 ส.ค. 60 16 สิงหาคม 2560 นิทรรศการวันนักวิทยาศาสตร์น้อยในโรงเรียน
11 ส.ค. 60 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
09 ส.ค. 60 9 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู รับประกาศเกียรติคุณจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)
09 ส.ค. 60 9 สิงหาคม 2560 รพ.อุทัยธานี บริการเคลือบหลุมร่องฟันและประเมินการติดแน่นของสารเคลือบ
08 ส.ค. 60 8 สิงหาคม 2560 ประเมินทดสอบกิจกรรมชุมนุมเขียนได้อ่านคล่อง ครั้งที่ 1
04 ส.ค. 60 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน
14 ก.พ. 60 กิจกรรม Open House
โรงเรียนอุบาลเมืองอุทัยธานี
04 ก.พ. 60 สอบ o-net
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ o-net
03 ก.พ. 60 เดินทางไกลลูกเสือ ยุวะ ชั้น ป.1-5
20 ม.ค. 60 ถึง 22 ม.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวะ ชั้น ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
12 ม.ค. 60 กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
05 ธ.ค. 59 วันพ่อแห่งชาติ
02 ธ.ค. 59 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพร้อมทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
21 พ.ย. 59 สอบธรรมะ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
19 พ.ย. 59 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะผู้บริหาร และคณะครู
8.30-10.00 ผู้บริหาร ครูปฐมวัย ครูประจำชั้น 1-3
10.00-11.00 ครูประจำชั้น 4-ุ6
18 พ.ย. 59 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ชั้น ป.4A, 5A, 5/4(17 คน), 6A

18 พ.ย. 59 มอบเสื้อสีดำชุดพละให้กับนักเรียน
17 พ.ย. 59 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ชั้น ป.1A, 1B, 2A, 2B,3A,3B

15 พ.ย. 59 ติวธรรมะนักธรรมโท-เอก
14 พ.ย. 59 ติวธรรมะนักธรรมตรี
12 พ.ย. 59 สอบ สสวท.
02 พ.ย. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
01 พ.ย. 59 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559
01 พ.ย. 59 ถึง 11 พ.ย. 59 กำหนดจ่ายค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
ค่าบำรุงการศึกษา 
อนุบาล ภาคเรียนละ 1,500 บาท
ประถมศึกษา ภาคเรียนละ 1,800 บาท
ประถมศึกษา (Smart Classroom) ภาคเรียนละ 2,700 บาท
อนุบาลและประถมศึกษา MEP ภาคเรียนละ 17,500 บาท
12 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
11 ต.ค. 59 ถึง 12 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
10 ต.ค. 59 ถึง 11 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักเรียนแผนการเรียนปกติและนักเรียนแผนการเรียนพิเศษ MEP
07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคนักเรียน แผนการเรียนพิเศษ MEP
07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักเรียนแผนการเรียนพิเศษ MEP
30 ก.ย. 59 งานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
09 ก.ย. 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต2 มาศึกษาดูงาน
04 ก.ย. 59 สอบ Tedet
04 ก.ย. 59 สนช.พบประชาชน
ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์
03 ก.ย. 59 ตอบปัญหาศีลธรรม
02 ก.ย. 59 ถึง 09 ก.ย. 59 คณะกรรมการ ประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ(MEP)
31 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นเอก
ห้องติวชฎา
30 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นโท
ห้องติวชฎา
29 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นตรี
ห้องติวชฎา
25 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์กับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
24 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นเอก
23 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นโท
ห้องติวชฎา
23 ส.ค. 59 โครงการมหกรรมกำจัดเหา

ณ ห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี
22 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นตรี
ห้องติวชฎา
20 ส.ค. 59 ถึง 21 ส.ค. 59 อบรม STEM Education
อบรมโครงการ STEM Education ให้กับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์
18 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอ้วนให้มีโภชนาการและสุขภาพที่ดี
ห้องประชุมท่าต้นจันทน์
17 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นเอก
ห้องติวชฎา
16 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นโท
ห้องติวชฎา
15 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นตรี
ห้องติวชฎา
12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 59 จัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
10 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นเอก
ห้องติวชฎา
10 ส.ค. 59 สอบคำพื้นฐาน
09 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นโท
ห้องติวชฎา
08 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นตรี
ห้องติวชฎา
07 ส.ค. 59 ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม
06 ส.ค. 59 อบรมการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร สู่ประชาคมอาเซียน
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
03 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นเอก
ห้องติวชฎา
02 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นโท
ห้องติวชฎา
02 ส.ค. 59 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
ห้องประชุมท่าต้นจันทน์
01 ส.ค. 59 ติวธรรมะนักธรรมชั้นตรี
ห้องติวชฎา
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ
28 ก.ค. 59 เลือกตั้งสภานักเรียน
21 ก.ค. 59 โรงเรียนอนุบาลเมืองรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
18 ก.ค. 59 วันหยุดพิเศษ ตามมติของ คสช.
15 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ชั้น ป.5-6
ชุดนักเรียน
11 ก.ค. 59 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
09 ก.ค. 59 ศูนย์ PEER CENTER อบรมให้ความรู้

ณ ห้องประชุมท่าต้นจันทน์
05 ก.ค. 59 สสวท. เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนและ STEM Education
01 ก.ค. 59 ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
28 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 59 อบรม STEM Education
ผู้ร่วมอบรม ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 และ สพป.อุทัยธานี เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน
ห้องปประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
17 มิ.ย. 59 คณะคุณหมอจาก รพ.อุทัยธานี เข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

09 มิ.ย. 59 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร ในวโรกาส พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี

08 มิ.ย. 59 อบรมธรรมะ นักเรียนชั้น ป.5-6
ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์/ชุดขาว
07 มิ.ย. 59 อบรมธรรมะ นักเรียนชั้น ป.3-4
ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์/ชุดพละ
06 มิ.ย. 59 อบรมธรรมะ นักเรียนชั้น ป.1-2
ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์/ชุดพละ
04 มิ.ย. 59 จัดนิทรรศการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับ อนุบาล และประถมศึกษา

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อำเภอหนองฉาง
02 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
31 พ.ค. 59 วันงดสูบบุหรี่โลก
13 พ.ค. 59 VDO Conference นายกพบเพื่อนครู
โรงเรียนปิดทำการ เนื่องจากมีการประชุมโดยผ่าน VDO Conference นายกพบเพื่อนครู 
11 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
08 ม.ค. 59 กีฬาสีโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ครูทุกคน
05 ม.ค. 59 ทำบุญโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องประชุมชฎาแกรนออล์ล คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
12 ธ.ค. 58 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบางประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่3
05 ธ.ค. 58 วันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 58 สอบนักธรรม ณ วัดอมฤตวารี จังหวัดอุทัยธานี
25 พ.ย. 58 สพฐ.ติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
25 พ.ย. 58 คณะผู้บริหารและครูร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
02 พ.ย. 58 เปิดเรียน เทอม2/2558
14 มี.ค. 58 วัดพัฒนาการเพื่อเตรียมความพร้อม
วัดพัฒนาการเพื่อเตรียมความพร้อม ระดับอนุบาล และ ป.1 นักเรียนภาคปกติ
11 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557
11 - 13 มีนาคม 58 สอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วิชาการ
09 มี.ค. 58 เปิดโลกวิชาการ ( OPEN HOUSE )
08 มี.ค. 58 รับมอบตัวนักเรียนหลักสูตร MEP
รับมอบตัวนักเรียนหลักสูตร MEP และจ่ายค่าบำรุงการศึกษา
ธุรการ
05 มี.ค. 58 ถึง 07 มี.ค. 58 ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6 ประจำปีการศึกษา2557
ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6 ประจำปีการศึกษา2557 ระยะเวลา3 วัน 2 คืน
03 มี.ค. 58 ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1-5
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557
31 ม.ค. 58 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 57
สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตั้งแต่ 08.30- 16.00 น.
ห้องสอบ 1-15 / ชุดนักเรียน วิชาการ
30 ม.ค. 58 ติวโอเน็ต
นักเรียน ป. 6 ทุกคน
29 ม.ค. 58 ติวโอเน็ต
นักเรียน ป. 6 ทุกคน
28 ม.ค. 58 ติวโอเน็ต
นักเรียน ป. 6 ทุกคน
27 ม.ค. 58 ถึง 30 ม.ค. 58 ติวโอเน็ต
นักเรียน ป. 6 ทุกคน
26 ม.ค. 58 ถึง 30 ม.ค. 58 ติวโอเน็ต
นักเรียน ป. 6 ทุกคน
นักเรียน
27 ธ.ค. 57 แข่งขันกีฬาครูอนุบาลภาคเหนือ
ครูทุกคนของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาครูอนุบาลภาคเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
25 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสมาสต์
กิจกรรมวันคริสมาสต์ มีการแสดงบนเวที ทุกคนรับของขวัญจากทางโรงเรียนทุกคนฟรี
18 ธ.ค. 57 นักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่
หยุดเรียน 16-17 ธ.ค. 57 เนื่องจากนำนักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่ 
17 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 นักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่
หยุดเรียน 16-17 ธ.ค. 57 เนื่องจากนำนักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่ 
16 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่
หยุดเรียน 16-17 ธ.ค. 57 เนื่องจากนำนักเรียนที่เป็นตัวแทน แข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.แพร่ 
ชุดนักเรียน หรือตามที่ครูแต่ละกิจกรรมนัดหมาย วิชาการ
10 ธ.ค. 57 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
หยุดวันรัฐธรรมนูญ นักเรียนตัวแทนแข่งศิลปหัถกรรมภาคเหนือซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม
ชุดทั่วไป วิชาการ
04 ธ.ค. 57 ถวายพระพรชัยมงคล ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 08.30 -09.30 ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครูเต็มยศ , นร.ลูกเสือ วิชาการ
04 ธ.ค. 57 big cleaning day ถวายพ่อหลวง
10.00 เป็นต้นไป นร่มกิจกรรมกับเทศบาล big cleaning day ถวายพ่อหลวง
วิชาการ
04 ธ.ค. 57 พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
14.30 น.โดยประมาณ ป.6/1-3  ร่วมทำพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
19 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 นักเรียนเก่า ชำระเงินบำรุงการศึกษา

นักเรียนเก่า ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับอนุบาล 300 บ.  ระดับ ป.1-6 จำนวน 1,200 บ.  ระดับห้องเรียน MEP อ.1-ป.5  17,500 บ.

14 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/57
เปิดภาคเรียนที่ 1/57
31 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-5
ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-5
31 มี.ค. 57 ถึง 01 มี.ค. 58 นักเรียนทุกชั้น และนักเรียนเข้าใหม่ มารับค่าอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนทุกชั้น และนักเรียนเข้าใหม่ มารับค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า เงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน พร้อมเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้า
24 มี.ค. 57 นักเรียน ป. 6 รับมอบ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน )

นักเรียน ป. 6 รับมอบ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน )

23 มี.ค. 57 มอบตัวนักเรียน ภาคปกติ ชั้น ป.1 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่
มอบตัวนักเรียน ภาคปกติ ชั้น ป.1 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ โดยชำระค่าบำรุงการศึกษา 1,200 บาท  ใน เวลา 09:00 – 12:00 น.
21 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ป.6

ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ป.6

16 มี.ค. 57 มอบตัวนักเรียน MEP อนุบาล 1และ ป.1 รวมทั้งนักเรียนที่เข้าใหม่

มอบตัวนักเรียน MEP ( อนุบาล 1และ ป.1 รวมทั้งนักเรียนที่เข้าใหม่ ) โดยชำระค่าบำรุงการศึกษา  17,500 บาท  ใน เวลา 09:00 – 12:00 น.

16 มี.ค. 57 มอบตัวนักเรียนปกติ อนุบาล 1 และ นักเรียนอนุบาล 2 ที่เข้าใหม่

มอบตัวนักเรียนปกติ อนุบาล 1 และ นักเรียนอนุบาล 2 ที่เข้าใหม่ โดยชำระค่าบำรุงการศึกษา 300 บาท  ใน เวลา 09:00 – 12:00 น.

11 มี.ค. 57 ถึง 13 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
นักเรียนทุกชั้นสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี / ชุดนักเรียน วิชาการ
07 มี.ค. 57 Open house อนุบาลเมืองอุทัยธานี
Open house อนุบาลเมืองอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2556
อาคารอเนกประสงค์ / นักเรียน วิชาการ
27 ก.พ. 57 ประกาศผลสอบ MEP
ประกาศผลสอบเข้า MEP อ.1และ ป.1
24 ก.พ. 57 ป.3 สอบ NT
นักเรียนชั้น ป.3 กลุ่มโรงเรียนเมือง 3 ทดสอบข้อสอบมาตรฐาน
อนุบาลเมืองอุทัยธานี / ชุดนักเรียน
23 ก.พ. 57 สอบวัดความรู้เข้าเรียนหลักสูตร M.E.P. ปีการศึกษา 2557
สอบวัดความรู้เข้าเรียนหลักสูตร M.E.P. ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตึก MEP / ชุดนักเรียน
21 ก.พ. 57 ถึง 23 ก.พ. 57 ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6 ปีการศึกษา 2556
ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
18 ก.พ. 57 ถึง 20 ก.พ. 57 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63
คณะครูและนักเรียนไปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ จำนวน 3 กิจกรรมดังนี้ 1.) กิจกรรม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ (2.กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ (3. Obec Award ด้านวิชาการ 
13 ก.พ. 57 กิจกรรม MEP NIGHT 2014
นักเรียนหลักสูตร MEP จัดกิจกรรมแสดงความสามารถด้านภาษาในงาน MEP Night ณ อาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์ / ตามกิจกรรมที่แสดง
08 ก.พ. 57 ป.6 สอบ o-NET
ป.6 สอบ o-NET และโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีเป็นสนามสอบด้วย
ห้องสอบ / นักเรียน วิชาการ
24 ม.ค. 57 พิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สูตรของ รร. ห้องสมุด
22 ม.ค. 57 รับการประเมินโรงเรียนสีขาว
จาก สพป.อน.1 และคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนเขต
ห้องประชุมท่าต้นจันทร์ รองฯสมาพร
16 ม.ค. 57 กิจกรรมวันครู 57
โรงเรียนอนุบาลเมือง และ คุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี เขต 1  ร่วมจัดงานวันครูประจำปี 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ภาคกลางวันกิจกรรมบูชาครู และ กิจกรรมกีฬาเชื่มไมตรี ภาคค่ำ งานเลื้องราตรีแสงเทียนและลีลาศ
กลางวันสุภาพ ชุดผ้าไทย
15 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
http://abmutt.ac.th/_files_school/61100742/news/61100742_1_20140113-102918.pdf
14 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
http://abmutt.ac.th/_files_school/61100742/news/61100742_1_20140113-102918.pdf
13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
กำหนดสอบกลางภาคเรียน ( 13 MEP ) http://abmutt.ac.th/_files_school/61100742/news/61100742_1_20140113-102918.pdf
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี แต่งกายชุดนักเรียน
10 ม.ค. 57 กีฬาภายใน
โรงเรียนจะจัดกิจกรรมกีฬาภายในของนักเรียน